P R Z E W O D N I K P O R O Z M I A R A C H

1. Rozmiary wskazane w przewodniku odnoszą się do obwodów sylwetki, a nie do konkretnych modeli odzieży;

2. Wybierając rozmiar kieruj się najczęściej noszonym;

3.Wybierz odpowiedni rozmiar, którego wymiary są najbardziej zbliżone do Twoich;

4. Obwody należy mierzyć bez dodatkowych luzów.